ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Απλές συσκευές:Απλές-αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Panasonic με αναγνώριση κλήσεων (CID) και ανοιχτή συνομιλία.