Λογισμικό: Λογισμικό για TDA/TDE/NCP/NS διαχείριση κλήσεων, καταγραφή κλήσεων,Καταγραφή συνομιλιών.