Υλικά εγκατάστασης: Patch Panel ,Rack, Patch Cord,UTP καλώδια, οριολωρίδες και όλα τα υλικά που χρειάζεστε για να στήσετε το δικό σας δίκτυο.