Απλές συσκευές:Απλές-αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Panasonic με αναγνώριση κλήσεων (CID) και ανοιχτή συνομιλία.

Pansonic KX-TS500
1 item in stock
Panasonic KX-TS550
1 item in stock
Pansonic KX-TS520
1 item in stock
Panasonic KX-TS560
1 item in stock
Panasonic KX-TS580
1 item in stock
Panasonic KX-TS880
1 item in stock
Αποτελέσματα 1 - 6 από 6