Ψηφιακές Συσκευές :Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές κέντρων Panasonic πολλές επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες σας.Oι Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές παρέχουν πολλές λειτουργιές , για παράδειγμα απο φωτιζόμενη οθόνη , μεχρι προγραμματιζόμενα πλήκτρα που επιτρέπουν τη διαχείριση του εσωτερικού τηλεφωνικού καταλόγου, λίστες κλήσεων και εναλλαγή λειτουργίας .