Άλλες πληροφορίες

Τηλέφωνο  
210 45 15 603
Διεύθυνση
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 10
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ 18536
e-mail:info@iqtel.gr